Saturday, January 4, 2014

C135 Cincin hati unta jadi batu

Cincin permata hati unta jadi batu dengan ikatan perak pahat jawa.