Wednesday, June 19, 2013

C133 Cincin gabungan lima batu


Cincin gabungan batu petir api, besi lilih, kemuning hitam jadi batu, batu kursani dan penunduk jadi batu ikatan perak tangkai kendi dengan saiz jari 21. Harga mampu milik. sudah ditebus

1 comment:

Saat lsmail said...
This comment has been removed by the author.